مشاهده جزئیات خبر

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار دراجرای بندهای 7 و8 بخشنامه مزد

بخشنامه مزد,تعاون کار همدان

 

  بسمه تعالی

کارفرمایان محترم


خواهشمنداست ضمن توجه به کلیه موارد مندرج نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارگران کارگاه خویش در سال 1399 به شرح ذیل اقدام فرمائید .

1

عناوین پرداختی

مجرد ( ریال )

متاهل ( ریال )

متاهل یک فرزند ( ریال )

متاهل دو فرزند ( ریال )

2

حقوق

270/104/19

270/104/19

270/104/19

270/104/19

3

عائله مندی

-

-

427/910/1

854/820/3

4

مسکن و خواربار

400/000/1

800/000/1

800/000/1

800/000/1

5

پایه سنوات

000/000/1

000/000/1

000/000/1

000/000/1

6

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کارگری )

000/000/4

000/000/4

000/000/4

000/000/4

7

جمع پرداختی  ماهانه

670/104/25

070/105/25

497/015/27

924/925/28

توضیحات  :

1   از اول تیرماه سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم یا موقت ) مبلغ  809/636 ریال ( ششصد وسی وشش هزار وهشتصد ونه ریال   ) می‌باشد. همچنین از اول سال 1399  سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مبنا به نسبت آخرین مزد در سـال 1398به علاوه  338/55ریال  افزایش می یابد ودر صورتی که با این افزایش، مزد روزانه کارگر کمتر از 809/636ریال شود ملاک همان809/ 636ریال  است. 

2 نرخ پایه سنواتی کارگران از ابتدای تیر ماه  سال99 روزانه  333/33 ریال می‌باشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام ( در مورد کسانی که در سال 98  استخدام شده‌اند ) به آنان تعلق می‌گیرد. 

تبصره 1 : مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 : بر اساس مصوبه مورخ20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره­مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدایتیر ماه  سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3 -  از ابتدای سال1399 مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بعنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار( بن کارگری )بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ000/000/4ریال تعیین گردیده و از سوی کارفرمایان به آنان بایستی پرداخت شود .

4   کارگرانی استحقاق دریافت حق عائله‌مندی را دارند که اولا" صاحب فرزند بوده ثانیا" سن فرزندان آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد ثالثا" سابقه پرداخت حداقل 720 روز حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی را داشته باشند .

5 -  کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کارکرد معادل شصت روز آخرین مزد دریافتی را بعنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز نماید .

تبصره : مبلغ عیدی پرداختی به کارگرانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد نسبت به ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

6 کمک هزینه مسکن (ماهیانه ) به مبلغ یک میلیون ریال می باشد.  که درصورت تصویب هیات محترم وزیران وافزایش آن متعاقبا اعلام خواهد شد.  

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶
روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان همدان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید