مشاهده جزئیات خبر

تشکل های کارگری کارفرمایی استان همدان

تشکل ها،کارگری،کارفرمایی
حمید رضا اسلامی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان با اعلام این که تشکل های کارگری وکارفرمایی در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی ومواد۱۳۱و۱۷۸قانون کار، به منظور حفظ حقوق وتامین منافع مشروع کارگران وکارفرمایان که خود متضمن حفظ حقوق جامعه است تشکیل می گردد.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان:
۲۲۶  تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند
 
    حمید رضا اسلامی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان با اعلام این که تشکل های کارگری وکارفرمایی در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی ومواد۱۳۱و۱۷۸قانون کار، به منظور حفظ حقوق وتامین منافع مشروع کارگران وکارفرمایان که خود متضمن حفظ حقوق جامعه است تشکیل می گردد گفت حمایت از تشکیل نهادهای مذکور از رسالت های وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بوده وبدلیل نقش کانونهای عالی این تشکلات در تصمیم گیریهای کلان جامعه کاروتولید، به ترویج وتشکیل آنها در سطح جامعه کار و تولید اهتمام ویژه دارد وقانون کار نیز عضویت تشکل ها در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و مراجع حل اختلاف را مشروعیت بخشیده است. لذا با توجه به نقش وجایگاه تشکل ها مزبور در تصمیم گیریها، وزارت متبوع وظیفه خودرا بسط و گسترش تشکل ها دانسته وایجادآنهارادر سطح واحدها وصنوف ترویج می نماید .
    وی گفت: دراستان همدان ۲۲۶ تشکل کارگری و کارفرمایی شامل ۱۷۰ تشکل کارگری و۵۶تشکل کارفرمایی تشکیل شده که در مورد تشکل های کارگری ۲۷مورد آنها شورای اسلامی کار، 1مورد کانون شوراهای اسلامی کار، ۱۱۵مورد نماینده کارگران، ۹موردکانون بازنشستگان و ۱۸مورد انجمن صنفی کارگری می باشد . تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایی استان نیز ۵۴ و تعدادکانونهای کارفرمایی نیز ۲مورد می باشد .
     معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تشکیل هریک از تشکل های موصوف موکول به درخواست متقاضیان تشکل می باشد و این اداره کل بر طبق رسالت و وظیفه ای که دارد پس از رعایت مقررات تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار توسط کارگران که اشعار می دارد «کارگران یک واحد،فقط می توانند یکی از سه موردشورا ی اسلامی کار، انجمن صنفی، یا نماینده کارگران راداشته باشند» پس از وصول درخواست ها به موضوع ورود کرده و با رعایت مقررات قانونی نسبت به تشکیل شورا و یا هر تشکل دیگری که مورد تقاضا باشد اقدام می نماید و همکاران معاونت روابط کار این اداره کل به تقاضای رسمی جهت تشکیل شورای اسلامی کار توسط کارگران شرکتها رسیدگی نموده است. 
    اسلامی درخصوص روند تمدید اعتبار نامه های اعضای شوراهای اسلامی کار گفت با توجه به اینکه مدت زمان اعتبار نامه کلیه شوراها ی اسلامی کار دو سال می باشد اعتبار کلیه شوراهای اسلامی کار استان تمدید گردیده و نه تنها با کاهش تعداد شوراهای دارای اعتبار مواجه نشده ایم بلکه آمار تعداد کل شورا ها وتشکل ها در سنوات اخیر روند افزایشی داشته است.
 
۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۵۰
روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید