صفحه نخست » مدیر کل

مدیر کل
 

                                              مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

                                            دکتر احمد توصیفیان

                                             شماره تماس :32528081

چارت سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

مدیر کل دکتر احمد توصیفیان پور

  

مدیریت روابط کار

 حمیدرضا اسلامی

مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

 مصطفی قربانفر

ننن 

مهدی تابیده چی

سر برگ احمد توانا 

پشتیبانی مرتضی سلطان محمدی

  
اداره اشتغال
   
  
اداره کارآفرینی
   
     
     

چارت سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی


چارت