صفحه نخست » مدیریت ها

  برای ورود به صفحه هر یک از مدیران بر روی نامشان کلیک کنید

مدیریت روابط کار 

حمیدرضا اسلامی


مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

مصطفی قربانفر

 

پشتیبانی 

مرتضی سلطان محمدی

 

سر برگ 

احمد توانا

 

ننن 

مهدی تابیده چی