جدول خدمات بدون شناسه دار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

ردیف  عنوان خدمت نوع ارایه خدمت   گردش کار خدمت  قوانین و مقررات  محل دریافت خدمت
 1  آزاد سازی مدرک فارغ التحصیلان دانشگاهی       حضوری  دانلود  دانلود  دانلود
 2  طرح کارورزی(ویژه کارورزان) الکترونیکی/  حضوری    دانلود   دانلود  دانلود
 3   طرح کارورزی(ویژه واحد پذیرنده) الکترونیکی/حضوری   دانلود  دانلود دانلود 
4 اشتغال روستایی و عشایری الکترونیکی/حضوری    دانلود  دانلود دانلود 
  5   اشتغال فراگیر  الکترونیکی/حضوری   دانلود   دانلود  دانلود
 6  سامانه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی  الکترونیکی دانلود   دانلود دانلود 
 7   سامانه سهام عدالت الکترونیکی+پاسخ به سوالات  دانلود فرمها  دانلود  دانلود