میز خدمت متقاضیان

                                                                  میز خدمت الکترونیکی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان  

مدیریت روابط کار

1-برقراری بیمه بیکاری

2-تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

3-رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی

4-تایید طرح های طبقه بندی مشاغل

5-صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی

 

مدیریت اشتغال و کارآفرینی

1-ارایه خدمات کاریابی

2-ساماندهی مشاغل خانگی

3- تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

 

مدیریت تعاون

1- ثبت و تشکیل تعاونی ها

2- نظارت بر تعاونی ها

3- فرهنگ سازی حوزه تعاون

4- حمایت از توسعه تعاونی ها

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

1- ارایه خدمات ورزشی کارگران

2- تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی