اخبار اداره کل تعاون استان همدان

چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران برگزار شد
چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان برگزار شد
مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی همدان: ارزیابی عملکرد موجب ارتقا پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی می‌شود
همدان – خبر : احمد توصیفیان : مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی که دارند ملزم به پاسخگویی به ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان :نرخ بیکاری در همدان کاهش یافت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: نرخ بیکاری در سه ماه نخست امسال به ۸.۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت دهم درصد کاهش داشته است.
نشست صمیمی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان با فعالان رسانه ای کار وتولید
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان در نشست صمیمی با فعالان رسانه ای کار و تولید از زحمات خبر نگاران این عرصه تجلیل کرد
مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان: بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند
احمد توصیفیان مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان در جلسه توجیهی تیم بازرسی و ارزیابی عملکرد فضای عمومی با ذکر این مطلب که بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان در جمع تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون عنوان کرد : وجود یک نظام نظارتی هماهنگ و سازگار همواره مورد نظر سازمانهای اثر بخش است
احمد توصیفیان مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان : وجود یک نظام نظارتی هماهنگ و سازگار همواره مورد نظر سازمانهای اثر بخش و موفق بوده است
آگهی مزایده استخر کارگران همدان
آگهی مزایده استخر کارگران همدان

سایت اداره کل تعاون استان همدان

اعضای سایت