اخبار اداره کل تعاون استان همدان

ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های تابعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی برگزار گردید
ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های تابعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به میزبانی صندوق بازنشستگی استان برگزار گردید
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان: کمترین نرخ بیکاری کشور در تابستان 97 متعلق به استان همدان بوده است.
احمد توصیفیان : طبق آماری که مرکز آمار ایران در مورد چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار منتشر کرد نرخ بیکاری استان همدان با نرخ 6.5 درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در بین استانهای کشور در تابستان 97 می باشد
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان : کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است.
نشست هماهنگی روز جهانی کارآفرینی که صبح امروز در اداره کل تعاون برگزار شد
محمد شریعتمداری به سمت "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" منصوب شد
رییس‌ جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمد شریعتمداری را به سمت "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" منصوب کرد.
جلسه  هیات فنی کاریابیهای استان برگزار شد
جلسه کمیته فنی کاریابیهای استان به ریاست مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی همدان برگزار شد
جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری برگزار شد
جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری با حضور مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی در این اداره کل برگزار شد
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان در حال برگزاری است
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با حضور مهندس نیکبخت استاندار همدان و مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و مدیران دستگاههای استان هم اکنون در حال برگزاری است
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند برگزار شد
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند که با حضور توصیفیان مدیرکل کار و حیدرنژادیان سرپرست بانک کشاورزی استان و نیز بهرام نیا نماینده مردم شهرستان برگزار شد

سایت اداره کل تعاون استان همدان

اعضای سایت