اخبار اصلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان

جلسه تفاهم نامه مشترک فی مابین معاونت امور تعاون و بسیج سازندگی در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان برگزار گردید
جلسه تفاهم نامه مشترک فی مابین معاونت امور تعاون و بسیج سازندگی در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان برگزار گردید
جلسه آموزشی  تشکیل پرونده متقاضیان بیمه بیکاری به کاریابیها
جلسه آموزشی  تشکیل پرونده متقاضیان بیمه بیکاری به کاریابیها
اولین جلسه کمیته اشتغال ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان همدان
اولین جلسه کمیته اشتغال ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان همدان
رونمایی از سامانه شفافیت در راستای ارتقای سلامت اداری
رونمایی از سامانه شفافیت در راستای ارتقای سلامت اداری
بازدید رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان همدان از چندواحد کاری
بازدید رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان همدان از چندواحد کاری