صفحه نخست » مجموعه ورزشی

 رستمی

محمد رستمی 

رئیس ادراه امورفرهنگی و ورزشی کارگران

 

  • مراسم استقبال از قهرمان جودوکار استان همدان

  • برگزاری مسابقات تنیس روی میزانتخابی کارگران استان همدان گرامیداشت سوم خرداد

  • برگزاری همایش دوچرخه سواری کارگران استان همدان گرامیداشت سوم خرداد

Loading