جغرافیای استان همدان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان عبارت است از : استان همدان با مساحت ۲۰ هزار و ۱۷۲ کیومترمربع، ۱/۲ درصد از کل مساحت کشور را در بر می‌گیرد. این استان بین مدارهای ۵۹ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۳۴ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۴۹ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است.
استان همدان جزو استان‌های غربی ایران است که از شمال به استان زنجان، از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به استان‌های کرمانشاه و کردستان محدود می‌شود.
بلندترین نقطه استان همدان، قله الوند با ارتفاع ۳۵۷۴ متر و پست‌ترین مکان این استان اراضی عَمْرآباد در کنار رود قره‌چای در بخش شرا و پیشخوار است.
استان همدان از نظر تقسیمات کشوری، ۸ شهرستان،‌ ۱۶ شهر، ۱۸ بخش و ۶۸ دهستان دارد و مرکز آن شهر همدان است.
شهرستان‌های این استان عبارت‌اند از : همدان، نهاوند، تویسرکان، ملایر، کبودرآهنگ، اسدآباد، بهار ، فامنین و رزن.

صفحه نخست » آشنایی با استان » جغرافیای استان