چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۴۶
 
 
 

رئیس اداره

اداره کارآفرینی

شرح وظایف

شرح وظایف امور کارآفرینی اداراه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 1- هدایت و نظارت بر تهیه و تدوین طرح¬های مطالعاتی و اجرایی کارآفرینان با توجه به اهداف برنامه¬های توسعه در زمینه گسترش و توسعه کارآفرینی

2- دریافت، بررسی و انتخاب طرح¬های اولویت¬دار و ارسال برای تایید و تخصیص اعتبار لازم به دبیر‌خانه کارگروه اشتغال و سرمایه¬گذاری و شرکت در جلسات کارگروه برای  پیگیری نتایج

3- تدوین ساز و کار اجرایی و تهیه شیوه نامه¬ها و رویه¬های مربوط به شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر به جامعه و ثبت در بانک¬های اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله برگزاری جشنواره و... با اولویت اتخاذ رویکرد برون سپاری و کاهش تصدی¬گری

4- اجرا و نظارت بر نحوه کار کاربرگها، آیین نامه¬ها، دستورالعملها، بخشنامه¬ها و قوانین مرتبط با کارآفرینی

5- مطالعه و بررسی اولیه طرح¬ها و ایده¬های کارآفرینی و ارایه مشاوره¬های لازم به کارآفرینان  و متقاضیان ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین از طریق ارجاع و معرفی به شرکت¬های مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی و مراکز ذیربط

6- همکاری در بهبود، بروزآوری و ارتقاء وب¬گاه کارآفرینی در جهت اطلاع¬رسانی تخصصی در این زمینه و تلاش برای برقراری پیوند استانی

7- ارایه راهکارها و پیشنهادهای لازم به مدیریت برای فراهم نمودن فضای مناسب جهت فعالیت کارآفرینان منطقه با توجه به مزیتهای بومی و منطقه¬ای

8- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای برنامه¬های آموزشی مورد نیاز کارآفرینان استان (اخذ مدرک، اخذ تسهیلات، آموزش تربیت مربی، درخواست مجوز راه اندازی موسسه آموزشی و درخواست مجوز راه اندازی مرکز آزمون آموزش کسب و کار) و فراهم نمودن امکانات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری موسسات آموزشی

9- مطالعه و بررسی طرحهای ارایه ¬شده به منظور ارایه مشاوره¬های تخصصی به کارآفرینان و توانمندسازی آنان در منطقه متبوع با هماهنگی ستاد و از طریق شرکت¬های مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی و مراکز ذیربط

10- کمک به ایجاد نهادهای سرمایه¬گذاری خطرپذیر مانند شرکت¬های سرمایه‌گذاری کارآفرینی به منظور تسهیل در سرمایه-گذاری کسب و کارهای کارآفرینانه و ارایه خدمات تامین مالی به کارآفرینان در منطقه

11- تدوین ساز¬¬و¬کارهای لازم به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی در استان متبوع به منظور جذب سرمایه و تامین مالی کارآفرینان

12- ارتباط مستمر و موثر با مراکز رشد و پارک¬های علم و فنّاوری استان به  منظور حمایت از کارآفرینان

13- ارایه گزارش عملکرد در زمینه نحوه اجرای دستورالعمل و مصوبه مرتبط با مراکز رشد و پارک¬های علم و فنّاوری به دفتر توسعه امور کارآفرینان

13- هدایت و نظارت بر تهیه و تدوین شاخص¬های بررسی عملکرد کارآفرینی سازمان و ارایه راهکارهای سازنده برای بهبود شاخص¬های عملکرد

14- شرکت در جلسات، کمیسیونها، گردهمایی¬ها، کارگاههای آموزشی، سمینارها و نمایشگاه¬های مرتبط با کارآفرینی

15- تعامل و ارتباط روزآمد با کارشناسان دفاتر کارآفرینی دستگاههای اجرایی استانی خصوصا با دفتر کارآفرینی استانداری برای یکپارچه کردن تصمیم¬ها و خدمات ارایه شده

16- شرکت در دوره¬های آموزشی کارآفرینی برای ارتقاء دانش و مهارت کارآفرینی

17- ارایه گزارش عملکرد به رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان مربوطه و همچنین دفتر توسعه امور کارآفرینان

18- راهنمایی مراجعین و هدایت شغلی آنان در زمینه کارآفرینی، تهیه برنامه کسب و کار، ایجاد شرکتهای مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی و .... از طریق ارجاع به مراکز ذیربط

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.